Osteopathische behandeling van fibromyalgie werpt vruchten af

door: Aty van Galen

 

In het kader van de afronding van zijn opleiding osteopathie deed Dolf Terlingen onderzoek naar de effectiviteit van deze therapie bij mensen met fibromyalgie. De resultaten van dit onderzoek mogen zeker bemoedigend worden genoemd. De deelnemers bleken op meerdere punten duidelijk winst te boeken.

 

Het gaat bij het onderzoek van Terlingen om een zogenaamd ‘pilot’ onderzoek. Dat wil zeggen dat het geen strikt wetenschappelijk onderzoek is, maar een soort vooronderzoek met een beperkte groep deelnemers. Op grond van een dergelijke pilot kan worden besloten of een wetenschappelijk onderzoek op dit gebied de moeite waard is. Terlingen komt tot de conclusie dat behandeling met osteopathische technieken een gunstig effect heeft op een aantal klachten van mensen met fibromyalgie en dat het gewenst is dit onderzoek te herhalen in een gecontroleerde opzet.

Terlingen zag voor zijn onderzoek een uitdaging in fibromyalgie. “In de praktijk behandelde ik al mensen met fibromyalgie. Omdat er binnen de reguliere geneeskunde geen effectieve behandelmethode bestaat en men eigenlijk niet veel verder komt dan symptoombestrijding wilde ik graag onderzoeken wat osteopathie voor deze groep patiënten kan betekenen.”

Osteopathie

Osteopathie is een vorm van manuele therapie die uitgaat van het zelfhelende vermogen van de mens. Het menselijk lichaam is voortdurend gericht op het vinden van de ideale balans. Wanneer deze balans wordt verstoord, kan dit tot kwalen of ziektes leiden. Een verstoorde balans kan zich presenteren in de vorm van blokkades in de wervelkolom. De osteopaat voelt deze blokkades en zoekt de oorzaak daarvan op. “De blokkades die je in de wervelkolom voelt, geven aan dat een bepaald orgaan niet goed functioneert,” legt Terlingen uit. “Wanneer dat orgaan wordt behandeld zal de blokkade verdwijnen. Dat klinkt simpel, maar de oorzaak of het in stand houden van gezondheidsklachten ligt vaak in meerdere factoren. Daarom werkt een osteopaat vaak samen met bijvoorbeeld natuurgeneeskundigen. Soms, als de blokkades vooral voortkomen uit emoties, is een verwijzing naar een psycholoog nuttig voordat de osteopathische behandeling van start kan gaan.”

Osteopathie valt onder de alternatieve therapieën en wordt in veel gevallen door de zorgverzekeraar vergoed.

 

 

 

Deelnemers

Van de groep van 15 deelnemers die zich voor het onderzoek aanmeldden bleven 11 mensen over die het gehele onderzoekstraject doorliepen. De deelnemers werden aan de hand van de volgende criteria geselecteerd:

– vrouw

– tussen 20 en 50 jaar

– geen gebruik van antidepressiva

– geen verwikkeling in een gerechtelijke arbeids-

  ongeschiktheidsprocedure

– geen ernstige andere ziektes

Het intakegesprek, het lichamelijk onderzoek en de uitleg over vragenlijsten die bij het onderzoek werden gebruikt werden verzorgd door reumatoloog Theo Zijlstra.

Meetinstrumenten

Voor het meten van de resultaten werd gebruik gemaakt van lichamelijk onderzoek en van vragenlijsten. Het lichamelijk onderzoek omvatte onderzoek naar de tenderpoints en een looptest van zes minuten.

De volgende vragenlijsten werden afgenomen:

– FIQ: Fibromyalgia Impact Questionaire, ook bekend als

  Enschedese Fibromyalgie Vragenlijst

– RAND: meting van de algemene gezondheidstoestand

– CIS: Checklist Individual Strength

– PCI: Pijn Coping Inventarisatielijst

– BDI: Beck Depression Inventory

– VAS: Visual Analogue Score

– MPQ-DLV: McGill Pain Questionaire-Dutch Language

  Version

De vragenlijsten werden door de deelnemers ingevuld bij 0, 9, 12, 24 en 36 maanden. Het onderzoek naar de tenderpoints en de looptest werden gedaan op 0, 12 en 24 maanden.

Behandeling

Dolf Terlingen benadrukt nogmaals dat osteopathie een beroep doet op het zelfgenezend vermogen van de mens. “Dat betekent dat het uitgangspunt is, het geloof in de eigen kracht van de mens te bewerkstelligen, en de wil om verlichting dan wel genezing van de klachten te verkrijgen. De grootste verbeteringen zijn ook pas na drie jaar opgetreden. Het is heel belangrijk dat de patiënt vertrouwen in de therapeut, maar vooral in zich zelf heeft en dat moet houden. Dat hij zich daarbij niet afhankelijk

van de therapeut of iets anders buiten zichzelf opstelt, spreekt dan voor zich.”

Tijdens het onderzoek vonden in negen maanden tijd vijf behandelingen plaats. Het ging daarbij niet om een standaardbehandeling voor alle deelnemers, maar om een

behandeling-op-maat. “Bij de een was de behandeling bijvoorbeeld gericht op ontspanning en bij de ander juist op stimulering. Tijdens de eerste behandeling werd gekeken naar de kern van de problemen. Bij sommige deelnemers lag de kern sterk in de emotionele sfeer, bij anderen was er een ernstig tekort aan vitaminen en mineralen. In die situatie werden zij doorverwezen naar een psychotherapeut of naar een natuurgeneeskundige, voordat de osteopathische behandeling begon.

Resultaten

Over de gehele linie vertoonden de meeste deelnemers een vooruitgang. Als een van de opvallende resultaten noemt Terlingen: “De sterke verbetering van de algemene gezondheidstoestand, hetgeen zich uitte in het hebben van veel meer energie. Bij zes deelnemers was die verbetering in het moe zijn meer dan 50 %. Een ander heel positief gegeven was het aantal uren dat de deelnemers werkten. Aan het begin van het onderzoek werkten de elf deelnemers in totaal 60 uur per week. Na drie jaar was dat 158 uur, een forse vooruitgang.”

Ook het aantal tenderpoints vertoonde bij de meeste deelnemers een afname. Bij drie deelnemers was die afname zelfs zo sterk dat zij aan het eind van het onderzoek formeel buiten de criteria van 11 tenderpoints vielen en als zodanig niet langer als fibromyalgiepatiënt kunnen worden beschouwd.

In de onderstaande tabel zijn de resultaten van de metingen van de tenderpoints te zien op de verschillende meetmomenten. Tijdstip 1 is aan het begin van het onderzoek, tijdstip 2 na een jaar en tijdstip 3 na twee jaar.

 

Ik ben genezen

Een van de mensen die aan het onderzoek heeft deelgenomen is Simone de Wegener. Op het moment dat zij de oproep voor deelnemers zag, ging het naar ze zegt heel slecht met haar. “Ik had een jaar daarvoor in ‘t Roessingh een programma gevolgd, waaronder de cursus ‘de pijn de baas’. Daar was ik goed van opgeknapt, maar na een ongeluk en vijf maanden niet kunnen lopen, ging het weer een stuk slechter en moest ik iets doen. Ik heb me meteen aangemeld en heb daar geen moment spijt van gehad.”

Bij de beginmeting scoorde Simone 17 van de 18 tenderpoints positief. Nu is er geen enkel punt meer positief en is de diagnose fibromyalgie niet meer op haar van toepassing.

Over de behandeling vertelt Simone het volgende: “Dolf ging mijn hele lichaam langs om de beweeglijkheid van de gewrichten te beoordelen. Via zachte bewegingen werd vervolgens mijn lichaam teruggebracht naar de situatie van jezelf kunnen helen. Het lichaam wordt daardoor als het ware herinnerd aan het feit dat het een zelfhelend vermogen heeft, en dat vermogen wordt geactiveerd. Daarna heeft het lichaam tussen twee behandelingen in tijd nodig om daarmee aan de slag te gaan. De behandeling is een zachte methode en dat is voor mensen met fibromyalgie heel prettig.”

Toen Simone zich opgaf als deelnemer zat ze volledig in de WAO en had ze drie keer per week hulp van de thuiszorg. Nu is ze uit de WAO en bezig een eigen bedrijf op te starten, een organisatiebureau voor workshops en trainingen en voor organisatorische ondersteuning en coaching van therapeuten, want zoals ze zegt: “Die zijn vaak heel bevlogen in hun vak, maar minder sterk in de organisatorische kant daarvan.”

Simone is uiteraard dolgelukkig met de resultaten die de osteopathie voor haar heeft opgeleverd. “Ik heb de afgelopen jaar dingen gedaan die ik nog nooit van mijn leven heb gedaan, zoals het beklimmen van de ‘Steile Berg’. De verwachte pijn en stijfheid de volgende dag waren er niet, echt fantastisch!” Een verstoorde balans kan zich presenteren in de vorm van blokkades in de wervelkolom

fibromyalgie osteopathie Dolf Terlingen

Osteopathie Praktijk Dolf Terlingen

Tel   :  06 – 488 655 83

Mail : dolf.terlingen@gmail.com

Praktijkadres: Van Ouwenallerlaan 6  7157 AZ  Rekken